MONTER KOCJAN d. o. o.
Domov Kazalo Kontakt
Tel: 07 34 99 576
E-mail: monter.kocjan@gmail.com06.5.2019
MDM Črnuče
Arhiv novic

Računovodske storitve

Opravljamo računovodske storitve za manjša podjetja in samostojne podjetnike. Svetujemo tudi pri ustanavljanju in registriranju podjetij ter zasebnih obratovalnic.

Nudimo naslednje storitve: 

 • spremljanje terjatev in obveznosti, 
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov, fakturiranje,
 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige, 
 • obračun nadomestila plač za refundacijo boleznin, nege, 
 • obračun osnovnih sredstev (amortizacije in prevrednotenja), 
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8), 
 • obračun zamudnih obresti, 
 • vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur, 
 • obračun davka na dodano vrednost, 
 • izdelava davčne bilance, 
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, 
 • izdelava glavne blagajne, 
 • sestavljanje letnih računovodskih izkazov, kot so: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz bilančnega dobička ali izgube, 
 • izdelava davčne bilance, 

Urejeno računovodstvo in knjigovodstvo je ena bistvenih zahtev in potreb sodobnih gospodarskih družb.
Natisni stran natisni stran Priporočite nas priporočite nas